του Πέτρου Ι. Μηλιαράκη
Δικηγόρου των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων
Γραμματέα του Δ.Σ. του «ΠΡΑΤΤΩ»
Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, που αφετηρία του είχε το Φθινόπωρο του έτους 1939, ήταν φανερό ότι αναποφεύκτως θα έπληττε και την Ελλάδα.